Leestijd: 3 minuten

Onvoorziene kosten of meerprijs door meerwerk?

Wat wij ten allen tijde proberen te vermijden zijn hogere onvoorziene kosten. Niemand zit te wachten op verrassingen, tenzij we jarig zijn natuurlijk maar niet wanneer we onze woning laten stucen en/of latex spuiten. Een van de redenen waarom wij ooit gestart zijn met het standaardiseren van de stukadoorswerkzaamheden tot vaste pakketvormen met vaste meterprijzen is dat wij totale transparantie en duidelijkheid nastreven richting u, de klant maar ook naar onszelf. Achteraf hogere onvoorziene kosten in de vorm van meerwerk zijn daarbij uit den boze. Hier heeft u, noch wij geen lekker gevoel bij. Toch kunnen er vooraf al situaties ontstaan waarbij onze vaste pakketprijzen niet helemaal gehandhaafd kunnen blijven. Als wij veel langer werk hebben en daardoor misschien in de knel komen met andere projecten. Of meer materiaal gebruiken of zelfs gevaarlijke capriolen moeten uithalen kunnen wij niet anders dan hier een meerprijs voor rekenen.

onvoorziene kosten door meerwerk

Kunnen we onvoorziene kosten door meerwerk voorkomen?

Tot op een zekere hoogte kunnen we onvoorziene kosten of een meerprijs voorkomen. Met de nadruk op ‘we’. Wij als Wandgrimeurs.nl maar net zo goed u als klant hebben beide onze verantwoordelijkheden in het project. De transparantie die wij richting u nastreven verwachten wij ook terug van u. Zolang we elkaar volledige duidelijkheid verschaffen over het project, ons verwachtingspatroon, logisch blijven nadenken en redelijk zijn naar elkaar komen we er altijd uit en hebben we eventueel meerwerk al snel in het vizier. Op deze manier zorgen we er samen voor dat het project naar alle tevredenheid wordt uitgevoerd en dat niemand zich na afloop benadeeld hoeft te voelen. En mochten we gezamenlijk al snel onvoorziene kosten door meerwerk constateren kunt u altijd nog de offerte afwijzen.

Om u een beter beeld te geven hebben wij al enkele voorbeelden opgesomd van meerwerk die voor een meerprijs of onvoorziene kosten zouden kunnen zorgen. We hebben ze verpakt in onze “TOP 8 Onvoorziene kosten”.

Werken op hoogte

Werken op hoogte komt relatief vaak voor op zolders, boven het trapgat en in woningen met een vide of een hoge entreehal, maar ook bij een afwijkende plafondhoogte bij nieuwbouwwoningen. Standaard is de hoogte van een nieuwbouwhuis tussen de 260 en 270 cm. Projecten waar op hoogte gewerkt moet worden duren langer waardoor wij minder vierkante meters kunnen stucen of latex spuiten dan waar onze vaste prijzen van de pakketvormen op gebaseerd zijn. Ook moeten er misschien hoge ladders of steigers meegenomen worden, in elkaar gezet en afgebroken worden. In dit soort situaties is het mogelijk dat er een meerprijs afgesproken wordt. Tevens is werken op hoogte niet zonder gevaar. En hoe graag wij u ook willen helpen met uw project, de veiligheid van ons staat boven alles. Het is in het verleden zelfs wel eens voorgekomen dat wij een project niet hebben kunnen uitvoeren omdat de manier van uitvoering volstrekt onverantwoord was. Geef daarom altijd duidelijk van tevoren aan dat er op hoogte gewerkt moet worden. Twijfelt u over een situatie kunt u het beste even contact met ons opnemen.

Moeilijkheidsgraad

Onze pakketvormen zijn zo uitgebalanceerd dat een enkel lastiger te stucen hoekje geen probleem is. Je zal ons niet snel horen als er bijvoorbeeld tijdens het traditionele stucen een extra stucprofiel geplaatst moet worden. Bij het ene project zit het iets mee en bij het andere project zit het iets tegen, “you win some, you lose some”. Dit is geen enkel probleem. Zo nu en dan komen we echter woningen tegen waarbij ‘het wel heel erg tegen zit’. Denk aan woningen waarbij er praktisch meer ramen dan muren in de woning aanwezig zijn, muren die allemaal uitsteken voorbij de deurkozijnen of er zijn diverse plafond niveaus en koven gecreëerd. In renovatiewoningen zie je vaak oude verwarmingsbuizen. De verwarmingsbuizen  van de radiatoren zijn vaak dusdanig gepositioneerd dat netjes achter de buizen stucen en spuiten praktisch onmogelijk is. Bij het stucen van een woning spenderen wij relatief gezien het meeste tijd aan dit soort hoekjes terwijl het resultaat het minst fraai is ten opzichte van de rest van de woning, dat klopt natuurlijk niet. Het toppunt is echter de cinewall of de inbouwkast die moet worden meegestuct. De vele hoekjes en nisjes zorgen ervoor dat dit een enorm tijdrovende klus voor elke stukadoor is.

Uw wanden in uw nieuwbouwwoning binnen 4 dagen laten stucen en latex spuiten?

Veel afplakwerk

Veel afplakwerk heeft vaak raakvlakken met de moeilijkheidsgraad. Veel ramen betekent indirect veel maskeren of afplakken. Bij het stucen van de wanden van een hal en een trapopgang is de verhouding van het aantal te stucen vierkante meters en het afplakwerk ook flink uit balans. Er moet immers een trap en diverse deurkozijnen worden afgeplakt. Dit is relatief meer werk dan het daadwerkelijke stucen en/of latex spuiten zelf. Het afplakken neemt veel tijd in beslag en zorgt tevens voor hogere materiaalkosten. Even voor de duidelijkheid, dit betekent niet dat wij in elke woning extra kosten rekenen voor een hal, overloop en trapopgangen. Zolang deze onderdeel van een project zijn en wij de rest van de woning ook voorzien van stucwerk en latex spuitwerk valt het gewoon binnen de pakketvorm. Het komt echter een enkele keer voor dat wij enkel voor een hal, overloop en trapopgangen worden ingeschakeld. In dat geval is het aantal te stucen of te spuiten vierkante meters ten opzichte van het vele afplakken uit balans en kunnen er extra kosten gerekend worden.

Een andere optie wat voor een meerprijs zou kunnen zorgen is het afplakken van de eindvloer. Bij het overgrote deel van onze projecten voeren wij de werkzaamheden uit voordat de eindvloer (de definitieve vloer) gelegd of geplaatst is. Hier zijn onze pakketvormen ook op gebaseerd. In verband met strakke planningen komt het bij tijd en wijle voor dat wij pas na het leggen van de vloer komen. In dat geval vragen wij een kleine vergoeding voor het afdekken van de vloer. Hier wordt een bedrag per m2 af te dekken vloeroppervlak voor gerekend.

Dik stucwerk

Vooral bij renovatie woningen komt het voor dat er sommige muren iets dikker gestuct moeten worden om bijvoorbeeld overgangen van verschillende soorten ondergronden qua niveau gelijk te smeren en deze muren glad te maken. Een dikke stuclaag noemen we een raaplaag, “de wand moet worden uitgeraapt”. Dik stucwerk staat daarom bekend als raapwerk. Bij ons Stuc&Verf pakket stucen wij standaard een laag gips van 2-5mm, alles dikker dan 5mm zou voor hogere kosten kunnen zorgen. Mocht dit bij een enkele wand voorkomen is dat geen enkel probleem. Betreft het meer dan een enkele wand en gaat het bijvoorbeeld om een halve woning dan wordt het toch een iets ander verhaal. Dikkere stuclagen zorgen ervoor dat het werk langer duurt. Ook zijn de materiaalkosten hoger doordat er meer gips gebruikt wordt. Tegelijkertijd zorgt dik stucwerk voor een langere droogtijd van het stucwerk.

In de praktijk komt dit type hogere kosten echter zelden voor. Vaak is het maar een enkele wand en zal je ons niet horen. En wij lopen ook niet met een duimstok rond om overal de dikte van het stucwerk te meten.

Geen of niet voldoende voorbereiding

Als we het hebben over ‘geen of niet voldoende voorbereiding’ bedoelen we daar de voorbereidingen door uzelf (de klant) mee. Een van de belangrijkste redenen waarom wij scherpe tarieven voor onze kwaliteitsproducten hanteren is doordat wij efficiënt werken. Dit kunnen wij alleen maar als we ons ook echt alleen met ons eigen werk bezighouden. Het demonteren van lampen, radiatoren of andere dingen aan de wand hoort daar niet bij. Het is zelfs ooit is voorgekomen dat mensen nog helemaal niks gedaan hadden ter voorbereiding op onze komst. En als we zeggen niks dan bedoelen we ook niks. Tafels, kasten, banken en stoelen stonden (eerlijk waar) nog gewoon op hun plek. Alsof we enkel even op visite zouden komen voor een kopje koffie. Per pakketvorm hebben wij daarom een to-do-list opgesteld. Hier staat alles duidelijk in beschreven hoe wij een project wensen aan te treffen voor we beginnen met de werkzaamheden.

Te lage kwaliteit ondergrond

Dit punt is eigenlijk een uitvloeisel van punt 5 van hierboven. De kwaliteit van de te stucen en/of te sauzen ondergrond bepaald in hoge mate de kwaliteit van het eindresultaat. Met andere woorden, als de ondergrond van het plafond of wand dat gestuct of latex gespoten moet worden niet goed is kan dat een negatief effect hebben op het eindresultaat. In nieuwbouwwoningen komt dit zelden voor. Betreft de ondergrond kunnen er bij nieuwbouwwoningen hoogstens bijkomende kosten ontstaan door het plaatsen van aluminium hoekprofielen. Als er op uitwendige hoeken nog geen aluminium hoekprofielen vanuit de bouw geplaatst zijn adviseren wij om dit voor het dunpleisteren alsnog door ons te laten doen, dit is echter geen verplichting. Hoeken worden hier sterker en strakker van, wat het eindresultaat ten goede komt. Dit komt bijvoorbeeld voor bij raamkanten die uit gegoten beton of fermacell platen bestaan.

Een te lage kwaliteit ondergrond komt vaker voor in renovatie woningen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan granol, deze oude sierpleister is vaak poreus en zit niet meer goed vast aan de wand. Of oud spackspuitwerk of cementstuc waar lucht achter zit. Als de oude laag al niet goed vast zit is de kans groot dat het nieuwe verse stucwerk samen met de oude laag los kan komen. Voorzichtig op de wand of het plafond tikken kan aangeven of de huidige ondergrond geschikt is om direct overheen te stucen of latex te spuiten. Klinkt het hol en haalt u makkelijk hele delen los door voorzichtig af te steken met een plamuurmes is het hek van de dam. Alle losse delen zullen verwijderd moeten worden. Stop op het punt daar waar u moeite heeft om de delen af te steken en houdt de stelregel ‘vast is vast’ aan.

Om extra kosten in nieuwbouw of bij renovatie te vermijden is het belangrijk dat dit soort zaken worden volbracht voordat wij arriveren. Als wij voor of tijdens de werkzaamheden merken dat oude lagen niet goed vast zitten moet dit alsnog afgestoken worden. Enkel lopen wij averij op met lopende planningen doordat wij langer bezig zijn met herstelwerkzaamheden die in eerste instantie niet bij ons liggen. In zo’n geval zullen de meeruren (extra uren) die wij genoodzaakt moeten maken doorberekend worden.

Uw renovatie woning laten stucen en latex spuiten?

Kleine projecten

Eigenlijk hoort dit punt niet helemaal thuis in dit blog. Mocht u een klein project hebben wat afwijkt van onze pakketvormen zullen wij namelijk altijd voor aanvang van het project een prijs afspreken. Hierdoor zijn het dus geen onvoorziene kosten of een meerprijs achteraf, u weet er immers al van voordat wij gaan starten. In het kader van andere of hogere kosten dan onze vaste pakketprijzen is het echter wel een belangrijk punt om te benoemen. In principe zeggen wij niet snel nee tegen opdrachten, ook kleine projecten zoals een enkel plafond, een keukenwand, een toilet of een badkamer voeren wij zo nu en dan nog uit. Bij dermate kleine opdrachten kunnen wij alleen onmogelijk onze vaste pakketvormen met de daarbij behorende vaste prijzen blijven hanteren, dit is simpelweg niet rendabel. Bij kleine opdrachten zal van tevoren dan ook altijd een vast bedrag afgesproken worden. In principe gelden onze pakketvormen pas bij afnames vanaf 100m2. Scheelt het één of enkele meters is dat prima, dan houden wij echt niet vast aan de genoemde 100m2. Het is meer een richtlijn, geen harde eis. Maar heeft u een kleiner project en zit uw afname significant onder de 100m2 kunnen er extra kosten gerekend worden. Dit zullen wij u direct of in ieder geval ver van tevoren laten weten en nooit achteraf. Niemand houdt van dergelijke verrassingen achteraf.

Parkeertarieven

In de meeste kleine dorpen of relatief kleine steden komt dit niet voor. Maar in steden als Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Den Haag, Alkmaar, Amstelveen, Purmerend en dergelijke is de kans hierop een stuk groter. En met name in Amsterdam kan dit bedrag behoorlijk oplopen. Als wij bijvoorbeeld twee bussen, vier dagen, acht uur per dag dienen te parkeren met een parkeertarief van €7,- per uur hebben we het over een totaalbedrag van €448,-. Dat is een serieuze geldsom wat uiteraard niet is meegenomen in onze pakketvormen. Wij begrijpen echter dat dit in veel gevallen tijdens een offerteaanvraag nog niet duidelijk is en dat dit misschien pas achteraf aan het licht komt. Dit is geen enkel punt. In een dusdanige situatie schieten wij het bedrag voor en zal dit bij de eindfactuur aan u worden doorberekend.

Stelpost! De oplossing tegen onvoorziene kosten of een meerprijs?

Wat is een stelpost eigenlijk? Stelposten worden regelmatig gebruikt in de bouw door aannemers of installateurs. Vaak komen er pas tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zaken aan het licht die voor meerwerk kunnen zorgen, met als gevolg onvoorziene kosten of een meerprijs. Een stelpost vangt deze kosten op, een stelpost is dan ook niks meer dan een post op de begroting waarbij de werkelijke kosten nog niet bekend zijn. Bij gebruik van een stelpost hou je er dus al rekening mee dat er onvoorziene kosten om de hoek kunnen komen kijken.

Stelpost stukadoor

Een stelpost is bij een stukadoorsbedrijf komt sporadisch voor. Bij onze stukadoorswerkzaamheden is het niet echt noodzakelijk. Onze pakketvormen zijn zo vastomlijnd en uitgebalanceerd dat een stelpost feitelijk nutteloos is. Over het algemeen hebben wij vaste prijzen die gewoon van kracht blijven. De opgesomde voorbeelden uit de top 7 zoals hierboven beschreven komen maar incidenteel voor of komen ruim voor aanvang van de werkzaamheden al ter sprake, dan zijn ze al niet meer onvoorzien. Vaak zijn het simpel aanwijsbare zaken zoals de genoemde punten die voor meerwerk kunnen zorgen, een verdere meerwerkspecificatie is overbodig.

Voor de begroting van een nieuwbouwhuis zou het wel verstandig kunnen zijn om een stelpost op een andere manier te gebruiken. De stelpost wordt dan ingezet om een eventuele afwijking van het geschatte aantal vierkante meters uit de offerte en de definitieve nameting voor op de factuur op te vangen. Toch zit er doorgaans geen groot verschil in de schatting en de nameting van de vierkante meters, tenzij er uiteindelijk wanden of plafonds zijn afgewerkt die in eerste instantie niet deel uitmaakte van de oorspronkelijke offerte.

Offerte binnen 1 minuut!

Met onze handige calculator ziet u direct wat uw project gaat kosten en ontvangt u een vrijblijvende offerte per e-mail.

stukadoor offertes