Vierkante meter berekenen

Wij krijgen regelmatig de vraag van mensen of wij het aantal vierkante meter van hun woning willen berekenen aangezien zij zelf geen idee hebben hoe ze dit moeten aanpakken. Nou vinden wij dit natuurlijk totaal niet erg en doen dit zelfs graag. Het is namelijk best te begrijpen dat wanneer je dit niet dagelijks doet het enigszins lastig kan zijn. Zeker gezien dat de meting vaak niet op de fysieke locatie uitgevoerd kan worden. De berekening moet noodgedwongen vanaf een plattegrond of een bouwtekening uitgerekend worden. Dat maakt het er natuurlijk niet makkelijker op. Toch zijn er wel een aantal trucjes die het inmeten van muren en/of plafonds in een woning een stuk makkelijker voor u zelf kunnen maken.

vierkante-meters-berekenen

Vierkante meter of m2 berekenen?

Er bestaat soms nog wel eens verwarring over wat een vierkante meter nou exact is en wat het verschil met m2 is. Laten we beginnen met het verschil tussen de vierkante meter en m2. Dat is een makkelijke! Er is namelijk geen verschil! Een m2 is niks meer dan een afkorting van een vierkante meter. Het is vaak vooral gemak dat het ellenlange woord ‘vierkante meter’ niet getypt of geschreven hoeft te worden. Dan is de afkorting ‘m2’ toch een stuk simpeler.

Wat is een vierkante meter?

We gaan ervan uit dat in principe elk persoon weet wat de twee woorden afzonderlijk van elkaar inhouden. Voor de geïnteresseerden onder ons gaan we ze toch nog even verklaren. Laten we eerst het woord ‘vierkante meter’ even gaan ontleden. Het bestaat uit twee woorden, namelijk ‘vierkant’ en ‘meter’.

Wikipedia geeft de volgende verklaring voor het woord ‘vierkant’. “Een vierkant is in de meetkunde een tweedimensionale figuur met vier gelijke zijden en vier rechte hoeken tussen die zijden.”

Voor het woord ‘meter’ geven zij de volgende verklaring. “De meter (symbool m) is de SI-eenheid voor lengte. Rechtstreeks van de meter afgeleid zijn de oppervlakte-eenheid m2 (vierkante meter) en de volume-eenheid m3 (kubieke meter).”

In de laatste regel wordt er al gerefereerd. De m2 (vierkante meter) is dus afgeleid van de m (meter). Een verdere verklaring die Wikipedia hiervoor geeft is “Een vierkante meter is gelijk aan de oppervlakte van een vierkant met zijden van 1 meter.”

Super, dan is dat duidelijk. Één vierkante meter is dus gelijk aan de oppervlakte van een vierkant met zijden van 1 meter. Een vierkante meter is niks anders dan een meeteenheid die de oppervlakte weergeeft. Stel u wil een muur glad maken en wilt daarom de oppervlakte van de muur weten.  U heeft een muur die 2 meter hoog en 2 meter breed is. Hier past de vierkante meter twee keer naast elkaar en twee keer daarbovenop. In totaal past de vierkante meter hier dus vier keer in, de muur is dan 4 vierkante meter (m2).

Samen even snel het aantal m2 berekenen?

Hoe bereken je vierkante meter?

Als we het hebben over een vierkante meter of een m2 berekenen dan willen we de oppervlakte weten. De vraag kan dan ook beter luiden, “Hoe bereken je de oppervlakte?”. Het voorbeeld van de 4m2 muur in de alinea hierboven is natuurlijk vrij simpel maar in de echte wereld is een muur vrijwel nooit hele (afgeronde) meters hoog en breed. Aan de hand van dat voorbeeld kunnen we het wel simpel uitleggen. De muur was 2 meter hoog en 2 meter breed. Als we de hoogte en de breedte met elkaar vermenigvuldigen, 2 meter x 2 meter, komen we uit op 4. Om het aantal vierkante meter van een oppervlakte te kunnen uitrekenen hoeven we dus enkel de afmetingen van twee zijden (hoogte x breedte) met elkaar te vermenigvuldigen. Eigenlijk is de oppervlakte berekenen dus hartstikke simpel!

oppervlakte-berekenen-vierkant

Muuroppervlakte berekenen

Nu we weten hoe we een oppervlakte moeten berekenen is het een kleine stap naar het berekenen van een muuroppervlak. Het enige verschil is dat er over het algemeen in elke kamer of ruimte een deur of een raam te vinden is. De oppervlakte van ramen en deuren worden niet gestuct of latex gespoten door de stukadoor dus hoeven ook niet te worden meegerekend met de muuroppervlakte. Het makkelijkste is om ramen en deuren eerst mee te berekenen tijdens het meten van alle muur oppervlakken. Om ervoor te zorgen dat we een accuraat aantal vierkante meter aan muuroppervlak hebben moeten oppervlakken van ramen en/of deuren naderhand van het totaal aantal muuroppervlakte af gehaald worden. Om het oppervlak van een raam of deur te berekenen voeren we dezelfde berekening uit als bij de muren. De hoogte keer de breedte van de deur of het raam geeft als de oppervlakte hiervan als uitkomst. De uitkomst hiervan verminderen we van het totaal aantal vierkante meter muuroppervlak en voilà, nu heeft u het accuraat aantal vierkante meter aan muuroppervlak.

Woonoppervlakte berekenen

Als we als stukadoorsbedrijf de woonoppervlakte of vloeroppervlakte van een woning berekenen rekenen we eigenlijk het aantal vierkante meter plafond uit. Logisch, aangezien wij plafonds stucen en geen vloeren. Tenzij we het aantal vierkante meter van een vloer willen berekenen zodat we weten hoeveel m2 stucloper er doorberekend moet worden. Maar hoe bereken je woonoppervlakte of vloeroppervlakte? Simpel, dat weten we inmiddels al. Een oppervlak is een oppervlak. 

Het enige verschil is dat hier niet meer over hoogte x breedte hebben maar over lengte x breedte. Als een begane grond van een woning 10 meter lang is en 5 meter breed is de woonoppervlakte 50m2. Om de oppervlakte van het plafond of het aantal vierkante meter vloer te kunnen uitrekenen hoeven we enkel het aantal m2 woonoppervlakte te verminderen met de oppervlakte van het trapgat.

Geen zin om zelf het aantal m2 te berekenen?

Hoeveel m2 muur heeft een huis gemiddeld?

Het is lastig aan te geven hoeveel m2 muur een gemiddeld huis heeft. Wat verstaan we onder een ‘gemiddeld huis’? Er bestaan studio’s met 60m2 te stucen muur maar een grote rij- of hoekwoning kan zo tegen de 400m2 aan muren hebben. Als we een gemiddeld appartement van 80m2 vloeroppervlak als voorbeeld nemen zal het gemiddeld aantal tegen de 200 m2 aan schuren. Bij een gemiddeld huis als een rijwoning met een vloeroppervlak van 120m2 zal het totaal aantal m2 muur gemiddeld tussen de 250 en 300m2 schommelen.

Hoe bereken je het aantal m2 in een huis vanaf een plattegrond of bouwtekening?

Uw nieuwbouw stucen begint met het aantal m2 berekenen. Laten we vooropstellen dat het aantal m2 berekenen van een plattegrond of bouwtekening een stuk lastiger en minder accuraat uit te rekenen is dan vanaf een fysieke locatie. Het belangrijkste is dat u beschikt over plattegronden en/of tekeningen waar afmetingen bij vermeldt staan. Het liefst bij alle wanden, deuren en ramen, dat maakt het een stuk makkelijker en zorgt ervoor dat de uiteindelijke uitkomst van het aantal m2 bij de berekening meer accuraat is. Over het algemeen mag u zich trouwens al gelukkig prijzen als er enkel afmetingen van alle wanden op de tekeningen vermeldt staan. Als u naast de afmetingen van de wanden ook de hoogte heeft van de desbetreffende kamers of verdieping heeft u alles wat u nodig heeft om het totaal aantal m2 uit te rekenen voor het stucwerk.

Snel het aantal m2 van een woning berekenen

We weten inmiddels hoe we het aantal m2 muuroppervlak en/of plafond oppervlak moeten uitrekenen maar is er geen snellere en makkelijkere manier? Jazeker wel! Om sneller tot een totaal aantal m2 te komen is het voor de muren bijvoorbeeld makkelijker om eerst alle lengtes (eerder noemde we dit de breedte) van de muren bij elkaar op te tellen. Nadat u het totaal aantal strekkende meter (deze term leggen we later uit) heeft berekend vermenigvuldigt u dit getal met de hoogte. De uitkomst hiervan moet nu enkel nog verminderd worden met de oppervlakte van deuren en/of ramen. Dit trucje kan op de fysieke locatie maar ook bij plattegronden worden toegepast.

Gladde witte wanden of plafonds zonder gedoe?

Hoe bereken je de oppervlakte van een driehoek?

Het berekenen van een driehoek is vooral handig om de oppervlakte van muren of ingewikkeld geplaatste schuine dakplaten voor het spaanplaat verven op zolder te berekenen. Bij woningen met zadeldaken zijn er over het algemeen aan de buitenzijden van de woning twee wanden die qua vorm doen denken aan een driehoek. De muren hebben de vorm van een driehoek doordat zij van beide kanten schuin naar de nok van het dak lopen. Maar hoe bereken je de oppervlakte van een driehoek? Dit lijkt moeilijker dan het is. We berekenen nog steeds de hoogte x breedte, enkel delen we dit door 2. Het is bij de hoogte van belang dat u het hoogste punt meet. In het geval van het voorbeeld op zolder betekent dit dat u vanaf de nok recht naar beneden meet.

oppervlakte-berekenen-driehoek

Strekkende meter berekenen

Het aantal strekkende meter berekenen is makkelijk. Dit is niets anders dan lengtes bij elkaar optellen. Strekkende meters berekenen komt bijvoorbeeld voor als wij verzinkte stucprofielen of hoekbeschermers moeten plaatsen voordat de wanden, die behangklaar zijn, worden voorzien van dunpleister om ze sausklaar te maken. Het plaatsen van deze hoekprofielen berekenen wij per strekkende meter. Het symbool of de afkorting van een strekkende meter is m1.

Definitieve nameting van de vierkante meters op locatie

Onze slimme online offertetool is zo ingericht dat u zelf aan de hand van enkele simpele vragen een eerste berekening kunt uitvoeren. Een eventuele vervolgstap zou zijn dat wij een gerichte herberekening gaan uitvoeren op basis van uw plattegronden. Bij aanvang van de werkzaamheden voeren wij altijd een definitieve nameting uit op locatie. Het aantal vierkante meter uit de nameting zal het uiteindelijke factuurbedrag bepalen. Het factuurbedrag wijkt in principe zelden veel af van het totaalbedrag op de oorspronkelijke offerte. Meer weten over onze werkwijze?

Na het lezen van dit blog bezit u de capaciteiten om zelf de vierkante meters in uw woning berekenen. Desalniettemin helpen wij u graag aan de hand van enkele simpele vragen zodat u binnen 1 minuut over een eerste richtlijn beschikt betreft het aantal vierkante meter van uw project. Benieuwd? Start de vragen hieronder. 

Veelgestelde vragen

Wanneer je de oppervlakte van iets wilt uitrekenen wil je eigenlijk gewoon het aantal m2 uitrekenen. Ook het oppervlakte uitrekenen doe je dus door de lengte te vermenigvuldigen met de hoogte. In het geval van het aantal m2 van een muur te berekenen maak je de volgende rekensom. 2,7m (270cm) hoogte x 5m (500cm) breedte = 13,5m2.

Wanneer je de oppervlakte van iets wilt uitrekenen wil je eigenlijk gewoon het aantal m2 uitrekenen. Ook het oppervlakte uitrekenen doe je dus door de lengte te vermenigvuldigen met de hoogte. In het geval van het aantal m2 van een muur te berekenen maak je de volgende rekensom. 2,7m (270cm) hoogte x 5m (500cm) breedte = 13,5m2.

Het antwoord op de vraag hoeveel m2 muur een huis gemiddeld heeft zou het beste kunnen worden opgedeeld aan de hand van het type woning. Een gemiddeld appartement zal gemiddeld 200m2 aan wanden herbergen, een tussenwoning 280m2 en een vrijstaande woning ongeveer 350m2.

Veelgestelde vragen

veel-gestelde-vragen