Dunpleister in nieuwbouwwoningen

Echt traditioneel, dik stucwerk van gips is in de nieuwbouw totaal overbodig. De wanden en plafonds van deze woningen worden al vrij recht en vlak opgeleverd. De wanden in nieuwbouwwoningen worden behangklaar opgeleverd en de plafonds bestaan al uit vlakke betonnen platen. Het aanbrengen van een dunpleister filmlaag is voldoende om deze wanden en plafonds ‘sausklaar’ te stucen. 

dunpleister
wat-is-dunpleister

Wat is dunpleister?

Dunpleister is een kant-en-klare en kalkvrije egalisatiepleister op basis van kunstharsdispersie. Kunstharsdispersie is bijvoorbeeld ook een van de hoofdbestanddelen van latex verf.  In de meeste dunpleisters zijn dusdanig veel hecht- en bindmiddelen verwerkt dat een primer of voorstrijkmiddel niet nodig is. Belangrijke eigenschappen van goede dunpleisters zijn dat ze machinaal verspuitbaar zijn d.m.v. een airless dunpleister machine, het goed vullende karakter (maximaal 2 á 3 millimeter laagdikte) en het feit dat ze goed schuurbaar zijn. Daarnaast zijn de mate van viscositeit (vloeibaar- en stroperigheid) en de daarbij horende soepele verwerking van de dunpleister erg belangrijk.

Wat is het verschil tussen dunpleister of stucwerk?

Laten we allereerst de relatie van de twee handelingen tot elkaar even belichten. Dunpleisteren is een type stucwerk, een vorm van stucen. Stucen of stucwerk is een overkoepelende term, zeg de hoofdcategorie. En een subcategorie daarvan is dunpleister. Zo is een ‘auto’ de hoofdcategorie en een Mercedes een subcategorie daarvan.

Toch wordt er met de overkoepelende term ‘stucwerk’ over het algemeen traditioneel stucwerk van gips mee bedoelt. Het verschil met dunpleister is qua werkzaamheden enorm, maar qua eindresultaat praktisch niks. Het verschil het hem vooral in de arbeidsintensiteit en de uiteindelijke dikte van de laag. Waar een gangbare dikte van traditioneel stucwerk zich tussen de 5 en 10 mm begeeft hebben we het bij dunpleister over een laagdikte van 0 tot 2 mm.

Glad dunpleisterwerk en wit latex spuitwerk in één pakket?

Zie je het verschil tussen dunpleister of stucwerk?

Nee, als de stukadoor alle facetten en de noodzakelijke handelingen van het dunpleisteren juist uitvoert is het verschil niet waarneembaar, zelfs niet door een vakman. Enkel de kleur na droging van de dunpleister zou dit kunnen onthullen. Veel dunpleisters zijn na droging spierwit terwijl traditioneel stucwerk vaak een beetje zandkleurig is. Na een eindlaag zoals latex verfspuitwerk is het verschil tussen dunpleister of traditioneel stucwerk al helemaal niet meer zichtbaar. 

Het is echter wel van belang dat de stukadoor de juiste voorbereidingen treft. Denk aan het plaatsen en afsmeren van wapeningsgaas op de scheurkritieke delen zoals PUR randen, de kunststof gibo strippen en de V- naden op het plafond. Daarnaast zijn er minimaal 2 lagen dunpleister noodzakelijk om onregelmatigheden en ruwe delen uit te kunnen vlakken. Na droging dienen de wanden en/of plafonds volledig opgeschuurd te worden met een goede schuurmachine met een fijne korrel. 

Na het schuren van de dunpleister is het zelfs zo dat wanden en plafonds er netter en gladder uitzien dan sausklare wanden en plafonds van traditioneel stucwerk. Je zou de wanden en plafonds na het schuren eerder het predicaat ‘spuitklaar’ mogen geven in plaats van ‘sausklaar’. 

Wat zijn de voordelen van stucen met dunpleister?

Goedkoper Stucen met dunpleister is aanzienlijk goedkoper dan traditioneel stucen met gips. Vooral het snelle verwerken en de lichamelijke duurzaamheid van de stukadoor spelen hierin een grote rol.

Snellere doorlooptijd Doordat dunpleister buitengewoon snel droogt verkort dit de totale doorlooptijd in uw planning enorm. Een gemiddelde nieuwbouwwoning stucen en latex spuiten wij binnen één werkweek.

Geen hoekprofielen Met dunpleister wordt er tegen de reeds vanuit de bouw aangebrachte hoekprofielen aan gewerkt. Soms komt het bij raamkanten echter voor dat deze stucprofielen niet standaard tijdens de bouwfase aangebracht zijn. Informeer dit altijd voor de zekerheid bij uw aannemer.

Flexibeler plannen Doordat er met dunpleisteren nauwelijks met water gewerkt wordt en het  minder  rommel geeft dan traditioneel stucen kunnen de werkzaamheden ook prima na het leggen van de vloer of na het plaatsen van de keuken gerealiseerd worden. En met een tot op het laatste moment onzekere opleverdatum in het achterhoofd is een beetje flexibiliteit wel fijn.

Topkwaliteit gladde witte wanden voor één scherp tarief?

Waarom kiest niet iedereen voor dunpleisterwerk?

Het dunpleisterwerk is in de kern dus niets anders dan een goedkopere manier van stucen met exact hetzelfde resultaat. De prijs van een wand of plafond dunpleisteren is eenvoudig lager doordat het minder arbeidsintensief is dan traditioneel stucwerk. Maar u ontvangt dezelfde strakke nieuwbouw wanden en plafonds. Waarom kiest niet iedereen voor dunpleister? Goede vraag, het antwoord kan voor iedereen echter weer anders zijn. We hebben wel een aantal mogelijke redenen kunnen bedenken waarom mensen misschien niet voor dunpleister kiezen.

Mensen weten niet van het bestaan af. Zij kiezen daardoor misschien ongewild voor traditioneel stucwerk. Het is een unieke werkmethode die pas sinds een jaar of 10 zijn intrede heeft gedaan in de particuliere sector.

Niet elke stukadoor biedt dunpleisterwerk aan. Er zijn nog steeds meer stukadoors die niet werken volgens deze methode dan stukadoors die wel volgens deze methode werken. Oorzaken hiervan kunnen zijn dat veel stukadoors het niet kennen, een oudere generatie stukadoors staat wellicht niet open voor vernieuwing. Anderzijds zullen er vooraf ook hoge investeringen gedaan moeten worden in de vorm van nieuwe machines waar niet elke stukadoor om staat te springen.

Mensen kiezen bewust voor traditioneel stucwerk. Heel soms komt het nog voor dat mensen ondanks alle voordelen van dunpleister toch voor traditioneel stucwerk kiezen. Indien mensen volledig kaarsrechte, haakse en waterpas wanden en plafonds wensen is dit gewoonweg de beste keuze.

Er wordt voor renovlies gekozen. Het kan zijn dat mensen een beter gevoel bij behang hebben. Wat op zich niet gek is gezien zij vaak vanaf het begin van aankoop bestookt worden met scheurpropaganda door diverse belanghebbende partijen.

De ondergrond is niet geschikt. Bij veel zelfbouwprojecten binnen de nieuwbouw worden wanden niet standaard behangklaar opgeleverd. De nog ‘kale’ kalkzandsteenblokken zijn niet geschikt voor dunpleister, zij dienen eerst te worden voorzien van traditioneel stucwerk. Of bij renovatiewoningen waarbij verschillen in de ondergrond net als bij de hierboven genoemde ‘kale kalkzandsteenblokken’ simpelweg te groot zijn. Dunpleister is maar geschikt tot een laagdikte van 2mm.

In de regel brengen wij enkel dunpleister aan op behangklare wanden en op plafonds in recent opgeleverde nieuwbouwwoningen. Bij elke andere situatie is traditioneel stucwerk een veel betere optie. 

Een team vrolijke nieuwbouwspecialisten bij u op visite?

Top 6 dunpleister Feiten&Fabels

Als consument is het soms lastig te doorgronden wat wel of juist niet te geloven over een bepaalt product. Als leek op een bepaald gebied is het juist fijn om te kunnen vertrouwen op de expertise van mensen die er verstand van hebben. Op deze manier kunt u zelf een goed beeld vormen van een product en op basis daarvan een goed gefundeerde beslissing maken. Inmiddels weet u al aardig wat van dunpleister maar toch gaan we er nog wat bijspijkeren. Dit doen we aan de hand van een aantal dunpleister stellingen waarbij we ‘Feiten&Fabels’ van elkaar onderscheiden.

feiten-en-fabels

Dunpleister is kwetsbaarder dan stucwerk

Een prachtige fabel die naar alle waarschijnlijkheid is verzonnen om dunpleister in diskrediet te brengen. En de kans is groot dat dit de fantasie van een verstokte stukadoor of een renovlies behanger is geweest! Feitelijk zijn het beide zacht minerale producten die kwetsbaarder en minder stootvast zijn als bijvoorbeeld beton. 

Even hypothetisch, stel u slaat met een hamer op de wand. Als voor beide producten de ondergrond, hetgeen waar zij op zijn aangebracht, beton zou zijn is het zelfs zo dat de wand van dunpleister uiteindelijk minder beschadigd is dan de wand van traditioneel stucwerk. Puur om het feit dat de dunpleister laag dunner is en dus dichter op het harde beton zit. De ondergrond waarop de dunpleister of het stucwerk wordt aangebracht bepaald dus in grote mate de hardheid en de uiteindelijke kwetsbaarheid van het product. In werkelijkheid zouden beide afwerkingen natuurlijk moeite hebben met het verwerken van de hamerslag. Maar in alle eerlijkheid, welke wandafwerking zou dit niet hebben?

Dunpleister laat snel los en hecht niet aan ondergrond​

Eigenlijk is deze stelling een toevoeging op de eerste stelling doordat het verband houdt met de kwetsbaarheid. Dunpleister wordt nog weleens verward met het ouderwetse kalkpleister. Mensen hebben zelf de ervaring (of van horen zeggen) dat er bij dun pleisterwerk, bij het minste geringste contact, de plakkaten pleisterwerk van de wand af vallen. Dit betreft echter geen dunpleister maar het gedateerde pleisterkalk. 

In tegenstelling tot dunpleister (bijvoorbeeld van Knauf en Gyproc) zitten er in kalkpleister geen hecht- en bindmiddelen verwerkt. Hierdoor hecht de kalkstuc niet goed aan de ondergrond en kan er zich lucht tussen de lagen vormen. Wanneer er vervolgens mate van druk ontstaat door er bijvoorbeeld tegenaan te stoten laten de delen los met vallende plakkaten tot gevolg. Tevens kan vocht ervoor zorgen dat er onthechting van de kalklaag op de ondergrond plaatsvindt. Dit is ook de reden dat er bij renovatie woningen alle oude en losse (en hol klinkende) delen pleisterwerk verwijderd moeten worden voordat de stukadoors de muren glad maken.

Overigens zou er bij dunpleister ook onthechting op delen wand of plafond kunnen plaatsvinden. Dit komt voor als wanden of plafonds van dunpleister worden voorzien terwijl zij nog vochtig zijn, dit scenario speelt zich vooral tijdens de bouwfase af. Anderzijds wanneer er bijvoorbeeld twee lagen dunpleister te snel over elkaar aangebracht worden. Bij het airless aanbrengen van de tweede laag is het belangrijk dat de eerste laag volledig droog is. Indien er nog plekken van de eerste laag vochtig zijn wanneer de tweede laag wordt aangebracht zou er onthechting van de dunpleister op deze plekken kunnen plaatsvinden.

Met dunpleister kan je nieuwbouw plafonds stucen

Absoluut een feit! Maar het hangt er wel van af over welk type plafond en dan met name over welke ondergrond we het hebben. Een nieuwbouw plafond van kaal beton of beton met spackspuitwerk kan prima. Zolang de betonnen breed- of kanaalplaten relatief recht liggen ten opzichte van elkaar en er van tevoren een geschikte voorbehandeling heeft plaatsgevonden is dit juist de perfecte manier om deze plafonds glad en wit te maken. En met een geschikte voorbehandeling bedoelen we het opvullen van V-naden, aanbrengen van wapeningsgaas en het eventueel uitvlakken van niveauverschillen tussen breed- of kanaalplaten onderling. 

Toch zou er in een zeldzaam geval een oneffenheid waar te nemen kunnen zijn. Denk ook hier weer aan het strijklicht dat er in theorie voor zou kunnen zorgen dat er bijvoorbeeld een lichte overgang waarneembaar wordt op de plek waar twee kanaalplaten samenkomen. Zelfs als er misschien in een voorstadium goed is uitgevlakt zou een bepaalde lichtinval ervoor kunnen zorgen dat een dergelijke overgang visueel blootgelegd wordt. Een dusdanige situatie komt echter sporadisch voor. En als dit waarneembaar zou zijn is dat enkel op een klein moment van de dag wanneer de zon bijvoorbeeld laag hangt.

Een afgewerkt plafond van AK (afgeschuinde kant) gipsplaten kan ook prima gestuct worden met dunpleister. Een plafond van stucplaten kan daarentegen beter van een stuclaag gips voorzien worden. Alle plafonds in renovatiewoningen kunnen volgens ons per definitie beter van traditioneel stucwerk voorzien worden.

Samen binnen 1 minuut uw project berekenen?

Bij dunpleister worden geen hoekprofielen gebruikt!

Deze stelling is hoofdzakelijk een feit, maar berust toch ook enigszins op een fabel. Over het algemeen worden nieuwbouwwoningen opgeleverd met aluminium stucprofielen op elke uitwendige hoek. Het dunpleister proces heeft ten opzichte van het traditionele stucen het voordeel dat er gebruik kan worden gemaakt van bestaande, reeds vanuit de bouw geplaatste, hoekprofielen. Doordat de dunpleister dikte van 2 naar 0mm gebracht kan worden, wordt er tegen de bestaande profielen aan gewerkt. 

De feitelijke kant is dus dat er bij dunpleister geen hoekprofielen worden gebruikt. Zo nu en dan komt het echter voor dat nieuwbouwwoningen worden opgeleverd zonder aluminium hoekprofielen op de uitwendige hoeken bij raamkanten. In dat geval zou het dunpleisterwerk alsnog uitgevoerd kunnen worden, maar de hoeken zullen zonder profielen nooit zo strak worden als met profielen. Wij adviseren daarom altijd om alsnog hoekprofielen te laten aanbrengen. Op deze manier zorgt het gebruik van hoekprofielen ervoor dat de stelling alsnog een fabel is.

Met dunpleister kunnen wanden en plafonds niet uitgevlakt worden!

Als je de dunpleister afzet tegen traditioneel stucwerk klopt deze stelling volledig. Het feit is dat grotere verschillen dan 2mm met dunpleister zelf niet uit te vlakken zijn. Bij het dunpleisteren wordt er eigenlijk ‘met de ondergrond mee gesmeerd’. Een wand of plafond 100% haaks, recht en waterpas maken gaat simpelweg niet met dunpleister. In dat geval kan er beter voor traditioneel stucwerk gekozen worden. De vraag is echter of dit noodzakelijk is. De dunpleister prijs per m2 ligt een stuk lager dan de meterprijs van traditioneel stucwerk. En beide afwerkingen zijn in principe niet te onderscheiden. 

Wanden in de nieuwbouw worden behangklaar opgeleverd, dit is al vrij vlak en recht. Bij behangklare wanden zijn verschillen groter dan 2mm over het algemeen buitengewoon. En als dit het geval zou zijn zou je jezelf kunnen afvragen of dit überhaupt waarneembaar is. Enkel in uitzonderlijke gevallen, met bepaalde lichtinval of strijklicht, zou dit te zien kunnen zijn. Denk aan binnenwanden van Ytong separatiepanelen (lange/hoge cellenbeton blokken van vloer tot plafond) die net niet recht genoeg geplaatst zijn. En waarbij er op een klein deel van de dag, bijvoorbeeld bij ochtendzon, het strijklicht ervoor zorgt dat de overgangen van blok naar blok zichtbaar worden. Het vervelende hiervan is dat je dit altijd pas achteraf ziet, juist omdat het zo lastig waar te nemen is.

Dunpleister wanden en plafonds worden enkel wit opgeleverd zodat niet opvalt dat ze niet volledig vlak zijn

Dit betreft een bijzondere stelling die we toch echt even moeten ontkrachten. Wit opleveren is de standaard! Dit wordt eigenlijk enkel gedaan omdat de massa (de klant) dit verlangt, puur de publieke opinie. En wie betaalt, bepaalt! Wit (voornamelijk RAL9016) is dé kleur voor wanden en plafonds, iedereen heeft thuis een witte wand en/of plafond. Net als dat iedereen thuis een deur, ramen, keuken en iets van Ikea heeft. 

Als de banketbakker zijn aardbeienslof niet verkoopt zal hij de dag daarop een slof van bosbessen of framboos maken. De markt bepaalt uiteindelijk wat de norm is. Deze norm had voor wanden en plafonds echter net zo goed roze of paars kunnen zijn. 

Toch zit er wel een kleine kern van waarheid in de stelling. Wit kan ervoor zorgen dat we een bepaalde mate van sneeuwblindheid kunnen ervaren. Door te lang naar een witte wand te staren kan het voorkomen dat je geen diepte meer ziet. Stel u bent aan het skiën.  Af en toe zijn er dagen dat u de piste niet meer kan ‘lezen’ en zomaar een kuil over het hoofd kan zien. Met een flinke valpartij tot gevolg, vandaar sneeuwblind.

Ons Glad&Wit pakket herbergt uitsluitend RAL9016 wit. Wij hebben onze producten volledig gestandaardiseerd. Dit is echter een bewuste strategische keuze. Wilt u naderhand uw muur verven op kleur is dit geen enkel probleem. Sterker nog u heeft een perfect geprepareerde ondergrond waarbij de zuiging is opgeheven en het oppervlak volledig is uitgevlakt!
Glad dunpleisterwerk en wit latex spuitwerk in één pakket?​

Veelgestelde vragen

Dunpleister is een kalkvrije gebruiksklare dunne egalisatiepleister op basis van kunstharsdispersie.

Dunpleister wordt over het algemeen machinaal verspoten met een airless dunpleister machine. Na het spuiten wordt het direct gladgestreken met behulp van een spackmes.

Afhankelijk van de uitgevoerde voorbereidingen, de geleverde kwaliteit en het totaal aantal afgenomen m2 zal de meterprijs van dunpleister altijd schommelen tussen de €8,- en €15,- p/m2

Met de term pleisteren wordt tegenwoordig hoofdzakelijk dunpleisteren bedoeld. Dunpleisteren is een vorm van stucen. Net zoals spachtelputz, spackspuiten, beton ciré of traditioneel stucen met gips dat ook zijn.

Nieuwbouw plafonds zijn perfect te stucen met dunpleister. Bij renovatiewoningen is dit minder vanzelfsprekend.

Veelgestelde vragen

veel-gestelde-vragen