Behangklaar

Behangklaar is een term die u regelmatig voorbij hoort komen indien u een nieuwbouwwoning gaat betrekken. Er bestaat af en toe een discussie over wat nu echt ‘behangklaar’ is en wat niet.

Zeker bij recent opgeleverde nieuwbouwwoningen komt deze vraag soms bovendrijven. De hoofdaannemer of bouwonderneming heeft ‘behangklaar Groep 3’ in zijn bestek staan maar bij u heerst er twijfel of dit ook echt zo is. U bent geen expert in deze materie, maar als u de reglementen van het TBA (Technisch Bureau Afbouw) er op naleest heeft u meer het idee dat het Groep 6 of nog erger betreft. Hoe komt u erachter en maakt het ook echt verschil voor uw eindafwerking van de wand?

behangklare-wanden-schilderen

Behangklaar opleveren

Het behangklaar opleveren van wanden in nieuwbouwwoningen is heel normaal. Het is zaak dat mensen vervolgens zelf de eindafwerking verzorgen. Er vallen echter meerdere kwaliteitsklassen onder de noemer behangklaar. Maakt het uit welk type behangklaar er geleverd wordt voor een vervolgstap? Dit hangt van het type eindafwerking af. Bij een keuze voor renovlies is er baat bij een zo hoog mogelijke kwaliteit ondergrond. Indien wanden naderhand van traditioneel stucwerk voorzien worden daarentegen niet. Maar zelfs bij de nieuwe norm betreft nieuwbouw stucen maakt het eigenlijk niks uit.

Behangklaar nieuwbouw

Nieuwbouwwoningen worden hoofdzakelijk allemaal opgeleverd met wanden die behangklaar zijn. Doordat deze wanden al vrij vlak en glad worden opgeleverd zijn dikke stuclagen in de nieuwbouw totaal overbodig. De nieuwe norm binnen de nieuwbouw stukadoorsbranche luistert naar de naam ‘dunpleister‘. Deze dunne stuclaag in de vorm een kant-en-klare machinaal verspuitbare pleister is voldoende om behangklare wanden superglad af te werken. Het maakt daarbij in de kern niet uit welke klasse behangklaar er wordt opgeleverd. Welke behangklare groep het ook is, na twee dunne pleisterlagen en het zorgvuldig machinaal schuren van deze oppervlakken is het ‘spuitklaar’. Nu kan het latex spuiten van start gaan. Nu snel weer even terug naar de term behangklaar.

Uw behangklare muren in één week glad gestuct en wit geschilderd?

Wat is behangklaar?

Allereerst gaan we het woord ontleden. Het is een samenvoeging van twee woorden, ‘behang’ en ‘klaar’. Wikipedia geeft de volgende toelichting op het woord behang: “Behang of behangsel is een decoratieve muurbedekking op een licht soort canvas of sterk papier.” En ‘klaar,’ is een ander woord voor ‘gereed.’ Behangklaar betekent dus niks anders dan ‘Papiergereed,’ de wand is klaar om te worden behangen met papier. Oneffenheden in de vorm van ruwe plekken (bultjes, spaanslagen en kleine niveauverschillen, 1mm) zijn toegestaan.

Binnen één week uw nieuwbouw laten stucen en latex spuiten?

Verschillende normen behangklaar?

Als we de officiële reglementen (zie tabel) vanuit het TBA (Technisch Bureau Afbouw) er even bij halen zijn er een aantal kwaliteitsgroepen, hier zijn er 7 in totaal van namelijk groep 0 t/m 6. Wij focussen ons even op de groepen 2, 3 en 6. Ik hoor u denken, “en groep 4 en 5 dan?”. Klopt, die behandelen we niet aangezien die praktisch nooit voor komen en eigenlijk niet onder behangklaar vallen.

Qua behangklaar zijn de groepen 2, 3 en 6 hetgeen waar het om draait en vallen zij alledrie onder deze noemer. Toch herbergen ze allemaal iets andere beoordelingscriteria. We citeren even uit de reglementen van het TBA. 

Groep 2: “Glad oppervlak dat naderhand wordt voorzien van een afwerklaag zoals dikker behang, sierpleister, betonstuc en dergelijke met een korreldikte vanaf 1 mm.”

Groep 3: “Glad oppervlak met een laagdikte van 0 mm tot maximaal 2 mm, uitgevoerd als filmwerk en dat naderhand kan worden voorzien van een dikker behang, sierpleister en dergelijke met een korreldikte vanaf 2,5 mm.”

Groep 6: “Glad oppervlak uitgevoerd als plaatselijke reparatie.”

Binnen 1 minuut uw project berekenen zónder contact?

Verschillen tussen de normen behangklaar

Bij Groep 2 en 3 wordt specifiek ‘dikker behang’ genoemd, beide mogen we dus behangklaar noemen. Waarom wordt er geen enkele afwerking bij groep 6 genoemd? Dit heeft ermee te maken dat groep 6 (evenals groep 0 overigens) later aan de reglementen is toegevoegd. Wat weer met nieuwe ontwikkelingen in de bouw als de opkomst van prefab beton en dunpleister te maken heeft. Zelfs het TBA houdt zich hiermee liever nog even op de vlakte. Ondanks dat er geen verdere afwerking bij groep 6 vermeldt wordt kunnen we ervan uitgaan dat groep 6 net als groep 2 en 3 geschikt is voor dikker behang, sierpleister en afwerkingen met een bepaalde korreldikte.

Vlakheidstolerantie behangklaar

Het belangrijkste verschil is de vlakheidstolerantie. Bij Groep 2 zijn hier nog richtlijnen voor. Bij Groep 3 en 6 is dit niet het geval en bepaalt de ondergrond zoals het beton, de gipsplaten, fermacell of de gipswandblokken de vlakheid van het oppervlak. Groep 6 onderscheidt zich tevens nog op een ander vlak van de andere groepen. Bij een groep 6 afwerking zijn luchtbelgaten van maximaal 4 mm toegestaan. Bij gaten groter dan 4 mm mag u uw aannemer hierop aanspreken, dit valt namelijk niet meer onder behangklaar. Een stukadoor of behanger zal nu een handeling dienen uit te voeren om de wanden alsnog geschikt te maken voor de  vervolgwerkzaamheden. In de meeste gevallen worden nieuwbouwwoningen in Nederland opgeleverd met behangklaar groep 3 of groep 6.

Gladde en witte nieuwbouw wanden zonder gedoe?

Maakt het uit of het Groep 2, Groep 3 of Groep 6 betreft?

Zoals eerder aangegeven maakt het voor het aanbrengen van vliesbehang wel degelijk uit. Dit betreft een dunne behang variant terwijl deze ondergronden enkel geschikt zijn voor dikker behang. Vraag dus altijd aan een behanger of zij wanden nog voorzien van een voorbereiding om ze geschikt te maken voor vliesbehang. In veel gevallen zou het aanbrengen van een laag dunpleister en het naderhand volledig schuren van het oppervlak de beste oplossing zijn. 

Voor het stucen met dunpleister maakt het daarentegen werkelijk niets uit. Alle groepen zijn volledig sausklaar te stucen met ons Glad&Wit pakket. Het dunpleisterwerk vlakt verschillen tot 2mm moeiteloos uit. Verschillen in de wand groter dan 2mm wordt lastiger. Maar dit komt mondjesmaat voor en dergelijke verschillen zijn met het blote oog nauwelijks waarneembaar.

Behangklare muur verven

Met enige regelmaat ontvangen wij de vraag of wij de muren van opgeleverde nieuwbouwwoningen ook alleen even willen schuren zodat de wanden geschilderd kunnen worden. Kun je deze behangklare muren verven? Daar hebben wij een heel kort antwoord op: nee! Hier zijn de muren niet geschikt voor!

Behangklaar in de nieuwbouw

De muren in de nieuwbouw worden ‘behangklaar’ opgeleverd door de aannemer. De naam impliceert het al, het is ‘klaar voor behang’, niet voor schilderwerk zoals latex en muurverf. Om deze wanden schilderklaar of sausklaar te maken is even opschuren van de wand bij lange na niet voldoende. Sterker nog, aannemers houden er over het algemeen een breed begrip op het woord behangklaar op na. In het overgrote deel van de woningen is direct kunnen behangen geen optie. Laat staan dat er direct overheen geschilderd kan worden.
Een team vrolijke specialisten bij u op visite?

Verschillende materialen als behangklare ondergrond

De wanden in een nieuwbouwwoning bestaan allemaal uit verschillende materialen met verschillende eigenschappen. Veelvoorkomende materialen zijn beton, kalkzandsteen, gipsblokken (gibo), gipsplaat, fermacell en promatec. Al deze materialen hebben een andere werking, een andere zuiging, een ander oppervlak qua structuur en hebben een andere dichtheid. Beton is een vrij dicht materiaal maar bestaat uit hele kleine gaatjes (pinholes), Kalkzandsteen is vrij open en bestaat voornamelijk uit lucht waardoor de zuiging enorm is. Giboblokken zijn qua structuur weer vrij dicht maar bestaan uit opgestapelde blokken die nooit volledig kaarsrecht ten opzichte van elkaar staan. Dit dient eerst allemaal één geheel te worden. 

 

Muur verfklaar maken

Zonder de behangklare wanden voor het verven te voorzien van een stuc- en/of pleisterlaag wordt het een ongeregeld zooitje op de muren. De muren zullen na het schilderen vol zitten met vlekken, gaatjes, beschadigingen, onregelmatigheden en contouren van de blokken blijven eeuwig zichtbaar. De muur dient eerst verfklaar gemaakt te worden. Zonder stucwerk of dunpleister op de wanden is het dus onmogelijk om van de woning één mooi en egaal geheel te maken. Het is dus niet zozeer de vraag of het kan om behangklare muren te schilderen. Natuurlijk kan het, alles kan! Is het fraai? Nee, verre van dat zelfs. Als professioneel stukadoorsbedrijf dat staat voor kwaliteit willen wij hier ook niet aan meewerken.

 

Van behangklaar naar sausklaar kosten

Laten we vooropstellen dat we niet in ieder zijn of haar portemonnee kunnen kijken en dat er soms mensen zijn die misschien door hun financiële situatie geen andere keus hebben. Wij als stukadoors vinden het echter eeuwig zonde dat wanneer er voor een hoop geld een nieuwbouwwoning wordt aangekocht, er wordt bezuinigd op de afwerking. Nota bene hetgeen waar u de komende jaren dagelijks tegenaan kijkt. Als je de kosten van het behangklaar naar sausklaar maken afzet tegen de totale kosten tijdens het hele nieuwbouwproces is het, enigszins gechargeerd, bijna verwaarloosbaar.

Sausklaar maken prijs

En kostentechnisch hoeft stucwerk op wanden van nieuwbouwwoningen niet eens zo duur te zijn. Dikke traditionele stuclagen zijn niet nodig. Door uw wanden te laten stucen met dunpleister wordt zelfs de beste stukadoor een goedkope stukadoor. Zo houdt u de prijs beheersbaar en heeft u meer te besteden voor andere zaken. Maar heeft u wel hetzelfde effect op uw wanden als traditioneel gestucte wanden.

Veelgestelde vragen

We spreken over behangklaar maken als een wand of plafond geschikt gemaakt dient te worden om er behang op aan te brengen. Afhankelijk van het type behang en de dikte hiervan speelt de klasse behangklaar afwerking ook een rol.

Behangklaar en sausklaar zijn twee verschillende afwerkingen om het type afwerking aan te duiden. Behangklaar is geschikt voor behang en men spreekt van sausklaar als er direct op de wand gesaust (geschilderd) kan worden.

De afwerking van wanden en plafonds wordt vertaald in 7 groepen, groep 0 t/m 6 . Vooral groep 2 en 3 worden gekwalificeerd als zijnde behangklaar. In nieuwbouw spreekt men hoofdzakelijk over groep 3 of 6.

Om een muur behangklaar te maken is stucen de beste optie. Afhankelijk van de ondergrond is behangklaar stucen met een kant-en-klare stucpasta vaak een goede oplossing. Meer informatie hierover in ons blog ‘Muren glad maken in een renovatiewoning’

Bij een behangklare wand kunnen oneffenheden als ruwe plekken, bultjes, spaanslagen en kleine niveauverschillen (1 á 2mm) waar te nemen zijn. Al deze genoemde punten zijn toegestaan om als behangklaar gekwalificeerd te blijven.

veel-gestelde-vragen